SZKOLENIA ON-LINE

Czym różni się szkolenie od kursu?

W przypadku naszego projektu, kurs jest czymś, co przechodzisz od podstaw. Zakładamy, że nie masz wiedzy i umiejętności z zakresu omawianego tematu. Doświadczasz czegoś nowego.

Z kolei szkolenie dotyczy czegoś, czego już w życiu doświadczyłaś, a nawet doświadczasz cały czas. Bo która z nas nie zetknęła się z tematem asertywności, konkurencyjności, zarządzania sobą w czasie czy też zarządzania stresem? Nie ma takiej osoby.

Kompetencje miękkie, bo tak „fachowo” się je nazywa, towarzyszą nam każdego dnia. Nie wystarczy się ich nauczyć, bo tak naprawdę nauczyć się ich nie da (jednorazowo i na całe życie), bo nasza umiejętność wykorzystania ich zmienia się wraz ze zmianami zachodzącymi wokół nas. I zależy od kontekstu.