Regulamin na stronie www – możliwość czy obowiązek?

Być może przeglądając strony internetowe, zauważyliście, że niektóre z nich posiadają swoje regulaminy. Oczywiście, wszystkie sklepy online takie regulaminy mają, ale takie dokumenty coraz częściej pojawiają się także w innych miejscach – na portalach, serwisach, a czasami także i na blogach. Zastanawialiście się kiedyś z czego to wynika? A może dało Wam to do myślenia i nie wiecie, czy i Wy powinniście sobie taki regulamin sprawić?

Kto jest zobowiązany do posiadania regulaminu?

Śpieszę rozwiać wszystkie Wasze wątpliwości. Wszyscy usługodawcy, którzy świadczą usługi drogą elektroniczną powinni mieć na swojej stronie regulamin.

Oczywiście, powstaje w tym momencie pytanie, co to znaczy, że ktoś „świadczy usługi drogą elektroniczną”. To sformułowanie jest na tyle niejasne i nieintuicyjne, że w zasadzie dla przeciętnego internauty nic nie znaczy. Na szczęście możemy je odrobinę doprecyzować i zamienić język ustawy na odrobinę bardziej zjadliwy.

Sam obowiązek posiadania regulaminu wynika z artykułu 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jednak i tam nie znajdziemy doprecyzowania tego terminu. Aby uzyskać więcej informacji, musimy zerknąć do prawa unijnego.

Szczególnie pomocne mogą być tutaj przepisy dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. oraz Dyrektywy 98/48/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 1998 r. Zawierają one odniesienia do pojęcia „społeczeństwa informacyjnego”, które jest odpowiednikiem „świadczenia usług drogą elektroniczną”. Termin ten został w prawie unijnym stosunkowo ładnie zdefiniowany.

Dyrektywa o handlu elektronicznym stanowi:

            „Usługi społeczeństwa informacyjnego obejmują szeroki zakres rodzajów działalności gospodarczej prowadzonych w trybie on-line. Takie rodzaje działalności mogą w szczególności polegać na sprzedaży towarów on-line, ale  nie ograniczają się wyłącznie do usług dających sposobność do zawierania umów online. O ile stanowią one działalność gospodarczą, dotyczą także usług, które nie są wynagradzane przez tych, którzy je otrzymują. Mogą one na przykład polegać na oferowaniu informacji online lub na zapewnianiu narzędzi umożliwiających szukanie, dostęp oraz pozyskiwanie danych. W usługach społeczeństwa informacyjnego mieszczą się także usługi, które polegają na przekazywaniu informacji poprzez sieć komunikacyjną,na zapewnianiu możliwości dostępu do sieci komunikacyjnej lub na hostingu informacji przekazywanych przez usługobiorcę; usługi wideo na żądanie lub przekazywanie informacji handlowych pocztą elektroniczną stanowią usługi społeczeństwa informacyjnego.”

Innymi słowy, nie tylko sklepy internetowe powinny mieć regulaminy. Osoby, które w ramach swojej działalności gospodarczej świadczą usługi przez internet, powinny na swojej stronie internetowej umieścić regulamin, jeśli rodzaj świadczonych usług mieści się w definicji podanej powyżej.

Regulamin, a nieodpłatne świadczenie usług

Warto podkreślić nie chodzi tutaj wyłącznie o odpłatne świadczenie usług. Nieodpłatne usługi także mogą w określonych przypadkach zaliczać się do kategorii „usług świadczonych drogą elektroniczną.

Posiadanie regulaminu jest konieczne, jeśli częścią prowadzonej przez kogoś działalności gospodarczej jest prowadzenie strony internetowej, na której:

  • sprzedaje swoje produkty za pomocą sklepu internetowego,
  • zamieszcza informacje handlowe (np. katalogi produktów),
  • prowadzi serwis, portal internetowy, aukcyjny albo czasopismo online,
  • posiada newsletter albo forum internetowe,
  • świadczy usługi wideo na żądanie, etc.

Wnioski

Rezultat powyższej analizy prowadzi do wniosku, że zdecydowana większość stron internetowych powinna posiadać swój własny regulamin. Niestety bardzo wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy albo zaniedbuje ten obowiązek. Skutki takiego postępowania mogą być dość daleko idące. Brak regulaminu na stronie jest uznawany przez praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i może zostać ukarana karą pieniężną.

Warto także pamiętać, że nie należy bezmyślnie kopiować regulaminu z innych stron. Regulamin powinien dokładnie opisywać to, jakie usługi oferujecie na swoich stronach i na jakich zasadach. Każda strona internetowa jest inna, każda zawiera inne funkcjonalności. Wasz regulamin powinien to uwzględniać. Tym samym skopiowanie dokumentu z innego portalu czy sklepu może nic Wam nie dać albo nawet Wam zaszkodzić.

Wasz regulamin powinien być sporządzony w taki sposób, żeby opisywać istotę usługi, którą świadczycie online.

Masz pytania? Napisz w komentarzu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *