Zasady.

Zasady współpracy w zakresie publikacji artykułów i wywiadów na blogu Przedsiębiorczość jest Kobietą.

Zapraszamy do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi kobietami w ramach projektu Przedsiębiorczość Jest Kobietą. Chętnie opublikujemy Twój artykuł lub wywiad z inspirującą osobą.

Na początku przedstaw nam propozycję tematu. Po zaakceptowaniu tematu i określeniu terminu dostarczenia tekstu możesz przystąpić do przygotowania tekstu wg poniższych zasad.

Zasady:

 • tekst w formie artykułu lub wywiadu musi być merytoryczny i unikalny (nie publikujemy kopii)
 • min. 2000 znaków (ponad 1 strona A4)
 • tekst powinien być wysłany w formacie doc. oraz powinien zawierać tytuł, podtytuły, nagłówki, tekst główny, oraz jeśli potrafisz je określić słowa kluczowe (SEO)
 • zdjęcia powinny być przesłane osobno w formacie jpg, png wraz z podanym źródłem pochodzenia, wyłącznie z legalnego źródła; nie jest konieczne dostarczenie zdjęć, dołączymy je sami – w takim wypadku napisz nam co ma być na grafice
 • możesz załączać autorskie wykresy, infografiki, rysunki oraz opis miejsca w którym mają się pojawić w tekście
 • podaj swoje miejsca w social mediach
 • dołącza notkę biograficzną (BIO/o mnie) i zdjęcie do BIO (Wielkość zdjęcia – 253×253 px)

Przekazanie artykułu/wywiadu do publikacji jest jednoznaczne z przekazaniem nam prawa do tekstu i udostępnionych zdjęć. Publikacja jest bezterminowa.

Zapraszamy do współpracy!

Regulamin.

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki korzystania ze strony przedsiebiorczoscjestkobieta.pl. Strona www.przedsiębiorczoscjestkobieta.pl to strona Projektu Przedsiębiorczość Jest Kobietą.
 2. Wszelkie prawa strony zastrzeżone są na rzecz strony www.przedsiebiorczoscjestkobieta.pl a prawo do jego elementów tekstowych, video, audio, graficznych, zdjęć są zastrzeżone na rzecz Projektu lub odpowiednio na rzecz osób, których materiały na podstawie współpracy z Projektem są publikowane na stronie www.
 3. Użytkowanie strony przedsiębiorczoscjestkobieta.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.05.2021 r.

Definicje

REGULAMIN – niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze strony www.przedsiebiorczoscjestkobieta.pl, prawa i obowiązki strony oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony Danych Osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności strony Projektu z tytułu świadczenia usług. Projekt Przedsiębiorczość jest Kobietą to cykliczny (roczny) projekt skierowany do kobiet.

STRONA PROJEKTU – serwis internetowy dostępny pod adresem www.przedsiebiorczoscjestkobieta.pl. Strona Projektu Przedsiębiorczość Jest Kobietą jest własnością Trappa sp z o.o, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław, zarejestrowaną pod nr KRS 0000368804; NIP 8971767530 zwanym dalej administratorem.

UŻYTKOWNIK
osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskuje dostęp do treści i usług oferowanych przez stronę www Projektu.

ADMINISTRATOR STRONY – osoby wskazane przez administratora., odpowiedzialne za prowadzenie strony, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

Zawartość Strony Projektu

 1. Projekt Przedsiębiorczość jest Kobietą zobowiązuje się do dbałości o wysoki poziom merytoryczny strony Projektu. Celem strony Projektu jest stworzenie i rozwijanie wiarygodnego źródła informacji o szeroko pojętej tematyce biznesowej. Strona będzie rozwijać swoją funkcjonalność co oznacza możliwość powstania nowych działów i kategorii.

Ogólne zasady korzystania z treści zamieszczanych na stronie Projektu

 1. Strona Projektu nie odpowiada za:
 • nieścisłości w informacjach podawanych na stronie internetowej, jeżeli wynikają one z nieścisłości lub nieprawidłowości materiałów źródłowych na podstawie których powstała informacja na stronie Projektu,
 • treść artykułów/wywiadów zamieszczanych na stronie Projektu przez zaproszonych gości, ekspertów (w szczególności ich prywatne opinie, poglądy czy stanowiska).
 1. Materiały poradnikowe nie mogą być traktowane jako porady, a jedynie jako opinie osób je wyrażające. W związku z tym strona Projektu nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania przez Użytkowników do tych opinii.

Zapisy szczegółowe

 1. Korzystanie z jakichkolwiek treści i materiałów zawartych na stronie Projektu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do treści oraz danych w nim zawartych. Zabronione jest:
 • dokonywanie w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób strony Projektu lub jej części,
 • rozpowszechnianie, w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w mediach oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie publikowanych na stronach Projektu treści,
 • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 1. Użytkownicy mogą korzystać ze strony Projektu oraz z treści i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku określonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach naruszających prawo, reklamujących jakiekolwiek produkty bądź usługi bez wyraźnej zgody administratora (prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje).

Odpowiedzialność

 1. Administrator strony Projektu nie ponosi odpowiedzialności za:
 • formę i treść informacji nie pochodzących od autora/ właściciela strony Projektu a zamieszczanych przez Użytkowników w komentarzach oraz publikowanych w innych, przeznaczonych do tego celu miejscach strony Projektu (np. Kontach Użytkowników),
 • treści pisane przez zaproszonych gości, ekspertów.
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na stronie Projektu w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich a także praw pokrewnych.
 2. Strona Projektu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w szczególności szkody powstałe w efekcie przerw w dostępie do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa do sprzętu komputerowego lub innego urządzenia.

Publikowanie treści

 1. Każdy zainteresowany może zgłosić się jako ekspert wypełniając formularz na stronie projektu lub wysyłając zgłoszenie na adres mailowy kobiety@wirtualnaprzestrzenkobiet.pl
 2. O udziale lub odmowie informujemy drogą mailową w ciągu 21 dnii roboczych od przesłania zgłoszenia.
 3. Każda zakwalifikowana osoba, ma możliwość przesłania merytorycznego tekstu.
 4. Wymagamy, aby artykuły publikowane na stronie projektu były wysokiej jakości, merytoryczne i przygotowane przez ekspertów w swoich dziedzinach.
 5. Warunki jakie musi spełniać tekst zostały określone w zasadach współpracy w zakresie publikacji artykułów i wywiadów.