KORONA pomoc dla Firm

Parę lat temu Klient poprosił mnie abym przygotowała finansowanie dla jego firmy, na pokrycie dużej inwestycji, w którą zamierzał wejść.

Miał własne środki, jednak zawsze powtarzał, że przedsiębiorca musi mieć zapewnioną dla Firmy i siebie osłonę, tarczę, która pomoże przetrwać firmie najgorszy okres. Swoje pieniądze traktował właśnie jako zabezpieczenie na przyszłość a do rozwoju firmy wykorzystywał  dostępne dla biznesu finansowania zewnętrzne.

Dlaczego o tym wspominam?

Ponieważ nie przepuszczałam, że jeszcze kiedykolwiek usłyszę o tarczy w odniesieniu do biznesu. A jednak…

Dzisiaj, na całym świecie mamy sytuację, w której przedsiębiorcy potrzebują wsparcia, aby przetrwać i utrzymać biznesy. To wsparcie w Polsce zostało określone właśnie mianem 

Tarczy Antykryzysowej

W jej ramach zostały uruchomione między innymi programy pomocowe ze środków unijnych dla firm dotkniętych skutkami pandemii Covid-19.

Dwa z nich są szczególnie interesujące.

Subwencja z Programu Pomocowego Tarcza Finansowa z PFR

Pierwsza możliwość to pozyskanie subwencji z Programu Pomocowego Tarcza Finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Mogą z niej skorzystać mikro (zatrudniające od 1 do 9 pracowników), małe i średnie firmy (bez samozatrudnionych).

Jej celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej.

Z subwencji możesz skorzystać, jeżeli spełniasz łączenie następujące warunki:

  1. macie spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku (oznacza to, że możecie porównać np. kwiecień do marca 2020 lub do marca 2019);
  2. prowadzisz działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
  3. nie zalegasz z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku, przy czym nie uznaje się za zaległość: rozłożenia płatności na raty lub jej odroczenia (czyli układ ratalny jest akceptowany), lub zalegania z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczającego trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

Całość procesu wnioskowania o subwencję odbywa się w systemie transakcyjnym banku w którym posiadasz konto firmowe (również w bankach spółdzielczych, a szczegółową listę banków znajdziesz na www.pfrsa.pl).

Rozpoczynając składanie wniosku przygotuj wszystkie wymagane informacje (pomocny będzie tutaj regulamin subwencji, który dołączam do artykułu) ponieważ w pierwszej kolejności są rozpatrywane wnioski kompletne i poprawnie wypełnione.

Będziesz potrzebować m.in. informację o liczbie zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat, wysokość przychodów w danych miesiącach (po 01.02.2020). Jeżeli się pomylisz w wypełnianiu formularza, to możesz anulować wniosek przed jego wysłaniem.

Do wniosku nie dołączasz żadnych dokumentów, wszystkie dane  są na oświadczenie.

Oczywiście muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

Wstępna weryfikacja wniosku jest dokonywana przez Bank (pod kątem kompletności danych i zgodności z założeniem Programu.

Jeżeli wniosek jest kompletny to w bankowości elektronicznej zostanie wygenerowany projekt umowy Subwencji Finansowej.

Podpisujesz umowę poprzez system autoryzacji dostępny w Twoim Banku. Następnie wniosek trafia do Polskiego Fundusz Rozwoju, który w oparciu o dane z Banku (identyfikacja firmy i NIP), ZUS (zatrudnienie i opłacone składki) oraz US (przychody, terminowość odprowadzonych podatków) podejmuje decyzję o przyznaniu subwencji. 

Decyzję znajdziecie w swojej bankowości elektronicznej.

Może się zdarzyć, że kwota przyznana będzie niższa niż ta o którą wnioskowaliście bo PFR tak wyliczy z uzyskanych z urzędów danych. Uzasadnienie takiej decyzji również znajdziesz w bankowości  elektronicznej i możesz się od takiej decyzji odwołać.

I już!

Szybka sprawa. Moi Klienci i znajomi dzień po złożeniu wniosku dostali decyzję o przyznaniu subwencji.

Warto więc skorzystać z tego rozwiązania: minimum formalności, zero kopiowania i przesyłania dokumentów, szybka decyzja – pod warunkiem dokładnego wypełnienia wniosku.

Co dalej?

Po spełnieniu warunków, to znaczy utrzymaniu działalności firmy i zatrudnienia przez okres 12 miesięcy – po 12 miesiącach może zostać umorzone do 75% subwencji.

To znaczy, że 

oddacie jedynie 25% otrzymanych środków

Spłata będzie przez okres 24 miesięcy w równych ratach, począwszy od 13 miesiąca od dnia udzielenia subwencji.

Pożyczka Płynnościowa z PO IR

Drugie rozwiązanie to Pożyczka Płynnościowa z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Co to takiego? 

To wsparcie, która może zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np. wynagrodzenia pracowników, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zakup towarów (wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy i niepłacone na dzień 1 lutego 2020).

Pożyczki Płynnościowe udzielane są przez instytucje finansujące, które współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (wykaz instytucji znajdziecie na stronie BGK).

Ten rodzaj wsparcia jest przewidziany także dla mikro, małych i średnich firm- niezależnie od branży oraz dla samozatrudnionych.

Należy przedstawić dokumenty finansowe firmy za ostatnie dwa lata (ważne: firma nie może być w trudnej sytuacji przed 31/12/2019 r) oraz wypełnić i złożyć wniosek do  firmy współpracującej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego lub do pośrednika, który będzie Nas reprezentował.

Pożyczki płynnościowe mają być udzielane do końca 2020 roku lub do wyczerpania środków.

Co możecie zyskać:

– kwotę pożyczki – do 15 mln zł (do 25% obrotu za 2019 rok),

– okres spłaty pożyczki – do 6 lat,

do kwoty 100 tyś zł zabezpieczeniem pożyczki weksel własny,

– oprocentowanie – 0%,

karencja w spłacie – do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki,

wakacje kredytowe – wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki),

brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i jej obsługę (chyba, że korzystacie z pośrednika, który w naszym imieniu składa wniosek wraz z całą dokumentacją do właściwej instytucji współpracujące z BGK; wtedy musicie się liczyć z prowizją za pomoc w uzyskaniu finansowania).

Szczegółowe informacje o rodzaju wsparcia czy kwotach przeznaczonych na wsparcie znajdziecie na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

Niezależnie od rodzaju pomocy, pamiętajcie, że są one w całości lub w określonej części do zwrotu. Mierzcie więc Wasze siły na zamiary i nie wnioskujcie o więcej niż będzie Wam potrzebne!

Masz pytania? Napisz w komentarzu, a ja na pewno odpowiem.

Załączniki do pobrania:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *