Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jakiś czas temu pisałam o możliwości uzyskania bezzwrotnej dotacji z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności.

Dzisiaj chciałam Wam przypomnieć o tej możliwość, ponieważ nabory trwają lub pojawiają się cyklicznie w różnych urzędach pracy na terenie całego kraju (np. właśnie zakończył się nabór w Trzebnicy, a w maju zaczyna się w Rzeszowie).

Warto pochylić się nad tym rozwiązaniem pomimo – na pierwszy rzut oka – sporej papierologii, bo zastrzyk gotówki na samym początku prowadzenia firmy jest bezcenny i daje Ci szansę na ruszenie z biznesem.

Tylko pamiętaj! O ten rodzaj wsparcia możesz się starać przed założeniem działalności gospodarczej.

Środki z dotacji możesz przeznaczyć, np. na maszyny, urządzenia i sprzęt potrzebny na prowadzenia działalności, oprogramowanie, reklamę, zakup towaru lub remont lokalu w którym będziesz prowadzić firmę.

Aby ubiegać się o ten rodzaj wsparcia musisz spełniać określone warunki.

Jakie są warunku otrzymania dotacji?

 • Musisz mieć status osoby bezrobotnej (czyli musisz być zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna; czas od rejestracji do złożenia wniosku jest określany przez poszczególne urzędy, może być np. przy wizycie, podczas której rejestrujesz się jako bezrobotna lub 3 miesiące od rejestracji)
 • Nie możesz być studentem studiów dziennych, możesz studiować zaocznie
 • W okresie 12 miesięcy nie zostałaś zwolniona z pracy ze Twojej winy
 • W okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mogłaś prowadzić innej działalności gospodarczej (niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres)
 • W okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mogłaś bez uzasadnienia odmówić przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu 
 • W okresie 2 lat (licząc od dnia złożenia wniosku) nie byłaś karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • Nie otrzymałaś już wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności oraz nie złożyłaś w tym samym czasie wniosku o dotacje w innym urzędzie

Jak wygląda procedura otrzymania dotacji?

Musisz wypełnić i złożyć wniosek wraz z załącznikami w powiatowym lub miejskim Urzędzie Pracy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania, pobytu lub ze względu na miejsce gdzie chciałabyś prowadzić swoją działalność.

Wniosek składasz w momencie ogłoszenia naboru przez „swój” urząd pracy (informacje o terminie naboru pojawią się na stronie Urzędu, najlepiej zapisz się do newslettera- wtedy nie przegapisz terminu naboru, który trwa zazwyczaj klika-kilkanaście dni od momentu ogłoszenia).

Co zawiera wniosek?

To już zależy od konkretnych Urzędów Pracy. Powtarzają się jednak takie elementy, jak:

 • informacje o Tobie czyli o wnioskodawcy – tu wpisujesz swoje dane osobowe:  wykształcenie i kwalifikacje. Mogą się również pojawić dodatkowe pytania np. odnośnie ostatniego zatrudnienia oraz czy spłacanych zobowiązań finansowych
 • zabezpieczenie zwrotu środków – tu wskazujesz formę zabezpieczenia, w razie gdybyś musiała zwrócić dotację (może to mieć miejsce, kiedy nie dotrzymasz warunków umowy, o tym w dalszej części artykuł). Może to być np. poręczenie osób trzecich, poręczenie wekslowe, blokada określonej kwoty na rachunku bankowym lub inne zabezpieczenie wskazane i zaakceptowane przez Urząd Pracy
 • opis działalności gospodarczej – w tej części odpowiadasz na szczegółowe pytania zamieszczone we wniosku, np. jak jest cel i opis Twojej działalności gospodarczej, określasz docelowych klientów, którzy będą korzystali z Twoich usług itp.
 • oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, o wybranej formie zabezpieczenia oraz inne pouczenia wynikające z ustaw – należy je podpisać w odpowiednim miejscu
 • załączniki do wniosku- mogą to być dodatkowe formularze do wypełnienia lub inne dokumenty wymagane przez urzędy np.  Twoje CV, dokumenty poświadczających Twoje referencje, szkolenia, wykształcenie lub kursy.

Urząd rozpatruje wniosek 30 dni (lub dłużej, zależy od „sił przerobowych” danego Urzędu Pracy) według kolejności wpływu.

Rozpatrując Twój wniosek Urząd przyznaje punkty za spełnienie określonych kryteriów. Pozytywnie rozpatrzony wniosek to taki, który uzyska określoną liczbę punktów. Oczywiście im więcej punktów otrzyma Twój wniosek tym większe są szanse na otrzymanie środków na podjęcie działalności (przy dużej liczbie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, dofinansowanie mogą dostać tylko te wnioski, które dostały właśnie największą liczbę punktów).

W dobie pandemii urzędy zrezygnowały z zaproszeń na indywidualną rozmowę gdzie można było osobiście przedstawić swoją wizję biznesu dlatego bardzo ważne jest aby szczegółowo opisać pomysł na biznes w biznes planie).

Jakimi kryteriami kieruje się Urząd rozpatrując wnioski?

Jest tego sporo, np.:

 • czy posiadasz przygotowanie zawodowe do prowadzenia planowanej działalności,
 • czy posiadasz doświadczenie zawodowe w tym kierunku oraz ukończone kursy i szkolenia,
 • czy działalności jest podejmowana przez Ciebie po raz pierwszy,
 • przez jaki czas pozostajesz osobą bezrobotną,
 • jaki jest udział własnych środków finansowych (czyli wkład własny; nie jest on wymagany, jednak dodatkowo punktowany i fakt jego posiadania może przeważyć czy dostaniesz dotację; wkładem może to być np. drukarka, komputer czy samochód),
 • przygotowanie planowanej działalności gospodarczej (naprawdę rzetelny opis planowanej działalności gospodarczej, pozwala on urzędnikom zrozumieć Twój pomysł na biznes; w niektórych Urzędach plan działalności gospodarczej może być osobnym załącznikiem do wniosku i występować jako biznesplan),
 • jakie jest planowane miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
 • analiza finansowa oraz analiza ryzyka (czyli przychody, koszty, wydatki, analiza konkurencji),
 • czy jest zgodność zakupów z planowaną działalnością (tzn. jeżeli planujesz prowadzenie bloga wraz  z kursami on line w tematyce zdrowego odżywiania to nie dostaniesz dotacji na remont i dostosowanie lokalu na ten cel).

Kwota na start

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (zazwyczaj w ciągu tygodnia) podpisujesz umowę z  Urzędem Pracy.  W umowie masz wskazany termin do kiedy musisz założyć działalność gospodarczą.

Po podpisaniu umowy, pieniądze w ciągu kilku dni trafiają na Twoje konto.

A ile wpłynie na konto?  To zależy od kwoty, jakie Urzędy Pracy otrzymały na ten cel, zazwyczaj jest to  sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, np. na dzień dzisiejszy to 32 747, 88 zł.

Niezła kwota na start, prawda?

Co dalej?

Jest parę kwestii o których musisz pamiętać po podpisaniu umowy:

 • po otrzymaniu dotacji na rachunek bankowy musisz dostarczyć do urzędu w terminie 7 dni potwierdzenia wpływu przelanej kwoty oraz dokonania wpisu do CEIDG
 • działalność powinnaś prowadzić przez 12 miesięcy od jej założenia
 • otrzymane środki wydajesz w kwocie brutto, czyli razem z uwzględnionym podatkiem VAT, nawet jeżeli zarejestrujesz się jako czynny podatnik VAT; od otrzymanego dofinansowania nie płacisz podatku dochodowego.

Resztę warunków szczegółowo określa w umowa i regulamin. Dotyczą on m.in.  rozliczeń z urzędem  pracy (np. przedstawienia faktur za zakupiony sprzęt,  przedstawienia opłacenia składek zus i podatku w terminie).

Bezzwrotna dotacja. Czy aby na pewno?

A teraz najważniejsze – dotacja jest bezzwrotna.

Mogę jednak wystąpić sytuacje, w których Urząd zażąda zwrotu otrzymanych środków.

Kiedy może to nastąpić?

 • kiedy zamkniesz działalność w okresie do 12 miesięcy od uzyskania dotacji
 • gdy środki wykorzystasz niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie
 • kiedy przejdziesz na etat lub zawiesisz swoją działalność gospodarczą (również w okresie do 12 miesięcy od uzyskania dotacji)
 • kiedy złożysz niezgodne z prawdą oświadczenia dotyczące sytuacji finansowej
 • kiedy naruszysz inne postanowienia umowy

Nie ma więc większego sensu składać wniosek tylko po to, aby dostać „kasę” a później jakoś to będzie, bo nie będzie. Nawet jeżeli utrzymasz firmę powyżej roku i dopiero po tym czasie ją zamkniesz to w przyszłości możesz mieć problem z uzyskaniem kolejnej dotacji czy dofinansowaniem z UE bo system wsparcia firm (państwowy i bankowy) to naczynia powiązane – wszystkie informacje zostają w sieci.

Podsumowanie

I co o tym myślisz? Warto sięgnąć po ten rodzaj dofinansowania, prawda? Niczym nie ryzykujesz – no chyba tylko tym, że dostaniesz dotację!

Jeżeli jesteś pewna swojej decyzji co do założenia firmy i dobrze przygotujesz się do całego przedsięwzięcia (zapoznasz się z regulaminem składania wniosków o dotację obowiązującym w Twoim Urzędzie Pracy, przygotujesz wniosek wraz ze szczegółowym opisem Twojego pomysłu na biznes) to nie powinnaś się obawiać, że będziesz zmuszona do zwrotu dotacji.

Zresztą zawsze możesz w późniejszym okresie starać się o inne możliwości wsparcia swojego biznesu, także ze środków unijnych i na preferencyjnych warunkach. O tym następnym razem.

A jeżeli nie po drodze Ci z wypełnianiem jakichkolwiek wniosków czy biznes planów to zawsze możesz skorzystać z usług ekspertów, którzy zajmują się tym na co dzień, np. takich jak ja. Tylko pamiętaj, to są już usługi płatne.

Masz pytania w tym lub innym temacie? Napisz do mnie lub umów się na konsultację.

Zapisz się bezpłatnie do naszego
Przedsiębiorczego Newslettera

i odbierz dostęp do materiałów cyklu „Pogadajmy o kasie”!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *