Jak złożyć wniosek o subwencję z PFR?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak wygląda cały proces wnioskowania o subwencję z PFR w systemie bankowości internetowej w banku, w którym masz konto biznesowe.

W zależności od banku, proces może przebiegać od 4 do 6 etapów, jednak niezależnie od banku, w każdym wpisujesz te same wymagane informacje.

Przygotuj więc dane na temat obrotów Twojej firmy za lata 2019 i 2020, a ja pokażę Ci na przykładzie banku, w którym proces ten odbywa się poprzez 6 kroków, co powinnaś kolejno zrobić?

Wniosek znajdziesz pod nazwą Tarcza finansowa PFR.

Krok 1 – Dane Podstawowe

To nic innego jak dane firmy, które zazwyczaj są już uzupełnione:

 • nazwa firmy,
 • nip, regon lub krs,
 • data założenia firmy,
 • PKD.

Dodatkowo należy zaznaczyć, jaki typ wniosku jest składany: mikrofirma (od 1 do 9 pracowników) lub MŚP.

Krok 2 – Oświadczenia niezbędne do złożenia wniosku.

Odpowiesz zaznaczając opcję „tak” lub „nie”. 

 • Czy działalność jest mikro firmą?
 • Czy działalność jest nadal prowadzona?
 • Czy nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe?
 • Czy nie zostało otwarte postępowanie likwidacyjne?
 • Czy został złożony wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?
 • Oświadczenie dotyczące rezydencji podatkowej

Krok 3 – Dane do wyliczenia subwencji.

Jeśli wybierzesz sposób „miesiąc do miesiąca”, to przyrównujesz do siebie 2 kolejno następujące po sobie miesiące 2020 roku.

Wybierz miesiąc 2020 roku w którym odnotowałaś spadek obrotów w związku z COVID-19 oraz wpisz obrót w podanym przez siebie miesiącu.

Jeśli wybierzesz sposób „rok do roku”, to przyrównujesz do siebie wybrany miesiąc 2020 i 2019 roku.

Wybierz miesiąc z 2020 roku w którym odnotowałaś spadek obrotów w związku z COVID-19 oraz ten sam miesiąc z 2019 roku.

Krok 4 – Kwota subwencji.

Na podstawie uzupełnionych danych, system automatycznie obliczy % spadek obrotów i kwotę subwencji.

Krok 5 – Wzór dokumentu.

Czyli wzór umowy przyznania subwencji.

Na tym etapie musisz jeszcze potwierdzić fakt zapoznania się z umową, upoważnienie do reprezentowania firmy oraz potwierdzić, że wszystkie podane przez Ciebie informacje są zgodne ze stanem faktyczny. Następnie przechodzisz do ostatniego kroku.

Krok 5 – Potwierdzenie.

To końcowy etap wnioskowania o subwencję, czyli wysłanie wniosku.

Zatwierdzasz wniosek i autoryzujesz w taki sam sposób, jak każdą operację w Twojej bankowości internetowej.

Masz pytania? Napisz w komentarzu, a napewno odpowiem.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *